FANDOM


Copper Pan là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó dùng để lọc các loại quặng trong nước. Nó được tặng bởi Willy ở thác nước sau khi hoàn thành gói quà bể cá hoặc mua dự án Community Development với giá Coin Icon20.000g.

Cách sử dụng

Sau khi hoàn thành gói quà bể cá trong Nhà văn hóa, ngày hôm sau ở trên núi sẽ có một hoạt cảnh Willy nói rằng tảng đá lấp lánh đã biến mất. Rồi ông ấy nói rằng trong dòng nước chưa rất nhiều khoáng sản và quảng chảy ra từ núi. Sau đó ông ta đưa người chơi một cái Copper Pan. Sử dụng Copper Pan khi nhìn thấy một đốm sáng trên mặt nước sẽ thu được ngẫu nhiên một loại quặng hoặc khoáng sản.

Chỉ số

Hình ảnh Tên Công dụng
Copper Pan Copper Pan Lọc nước lấy quặng hoặc khoáng sản.