FANDOM


Các phím tắt có thể thay đổi trong menu lựa chọn ở Thẻ Tùy chọn Optionstab

Bàn phím & Chuột

Nút Mô tả
W A S D W lên trên, A sang trái, S xuống dưới, D sang phải
Left Click, C Dùng công cụ
Right Click, X Kiểm tra/ Thao tác
Escape, E Mở menu
F Mở nhiệm vụ
M Mở bản đồ
Left Shift Chạy
1-0, -, + Phím tắt vật phẩm
Chọn chuột: Bạn có thể nhấn vào vị trí vật phẩm, bao gồm ô trống (lăn chuột sẽ không vào ô trống).

Điều khiển Xbox One / Xbox 360

Không thể thay đổi.

Di chuyển

Nút Mô tả
Cần điều khiển trái Di chuyển
POV Đi bộ
Cần điều khiển phải Di chuyển trỏ chuột
Start Mở Menu
Back Mở Journal
A Check / Action / Sử dụng
X Sử dụng công cụ
B Mở Menu
Y Mở Menu Chế tạo
LT, RT Đổi Item

Trong Menu

Nút Mô tả
Cần điều khiển trái Di chuyển chuột
Cần điều khiển phải Lăn
A Chọn
B, Y, Start Thoát menu
LT, RT Đổi Thẻ
X Di chuyển/Sử dụng Vật phẩm