FANDOM


Hoe (Cuốc)

Cuốc đất dùng để làm tơi đất và trồng cây. Nhấn giữ chuột trái để tăng diện tích có hiệu lực (Chỉ áp dụng sau khi nâng cấp) Cuốc đất còn có thể sử dụng để đào những ô đất lõm (lỗ giun) để tìm đồ vật ẩn ở đó.

Hình Ảnh Tên Giá nâng cấp Thành phần nâng cấp Công dụng
Hoe Hoe Công cụ khởi đầu Cuốc 1 ô phía trước
Copper Hoe Copper Hoe Coin Icon2.000g

Copper Bar Copper Bar (5)

Tăng hiệu quả với 3 ô phía trước bạn khi giữ yên
Steel Hoe Steel Hoe Coin Icon5.000g

Iron Bar Iron Bar (5)

Tăng hiệu quả với 5 ô phía trước khi bạn giữ yên
Gold Hoe Gold Hoe Coin Icon10.000g

Gold Bar Gold Bar (5)

Tăng hiệu quả với khu vực 3x3 khi giữ yên
Iridium Hoe Iridium Hoe Coin Icon25.000g

Iridium Bar Iridium Bar (5)

Tăng hiệu quả với khu vực 6x3 khi giữ yên

Pickaxe (Cúp)

Dùng để đào đá và khoáng sản (Có thể sử dụng để san phẳng ô đất bị xới bởi cuốc đất).

Hình Ảnh Tên Giá nâng cấp Thành phần nâng cấp Công dụng
Pickaxe Pickaxe Công cụ khởi đầu
Copper Pickaxe Copper Pickaxe Coin Icon2.000g

Copper Bar Copper Bar (5)

Có thể khai thác đá lớn ở các khu mỏ.
Steel Pickaxe Steel Pickaxe Coin Icon5.000g

Iron Bar Iron Bar (5)

Có thể khai thác đá lớn trong khu vườn và có thể đi gặp quỷ lùn.
Gold Pickaxe Gold Pickaxe Coin Icon10.000g

Gold Bar Gold Bar (5)

Có thể phá vỡ thiên thạch.
Iridium Pickaxe Iridium Pickaxe Coin Icon25.000g

Iridium Bar Iridium Bar (5)

Tất cả các công dụng trên.

Axe (Rìu)

Dùng để chặt cây lấy gỗ, nhựa cây và dùng để chặt các gốc cây, khúc cây to để lấy gỗ cứng (Chỉ áp dụng cho rìu đã nâng cấp). Cũng có thể được sử dụng để thu hoạch cây khổng lồ.

Hình Ảnh Tên Giá nâng cấp Thành phần nâng cấp Công dụng
Axe Axe Công cụ khởi đầu 10 bổ chặt ngã cây , 5 bổ chặt bỏ gốc
Copper Axe Copper Axe Coin Icon2.000g

Copper Bar Copper Bar (5)

Có thể chặt gốc cây lớn. 8 bổ chặt ngã cây , 4 bổ chặt bỏ gốc
Steel Axe Steel Axe Coin Icon5.000g

Iron Bar Iron Bar (5)

Có thể chặt gỗ lớn. 6 bổ chặt ngã cây, 3 bổ chặt bỏ gốc
Gold Axe Gold Axe Coin Icon10.000g

Gold Bar Gold Bar (5)

4 bổ chặt ngã cây, 2 bổ chặt bỏ gốc
Iridium Axe Iridium Axe Coin Icon25.000g

Iridium Bar Iridium Bar (5)

2 bổ chặt ngã cây, 1 bổ chặt bỏ gốc

Watering Can (Bình tưới nước)

Được sử dụng để tưới nước cho cây trồng . Nó có thể được nạp đầy nước lại tại bất kỳ nguồn nước nào. Nhấn giữ chuột trái để tăng diện tích có hiệu lực (Chỉ áp dụng sau khi nâng cấp đầu tiên).

Tưới cây mỗi ngày để cây phát tiển. Nên nâng cấp vào mùa đông hoặc ngày tiếp theo có mưa để tránh việc cây sẽ không có bình tưới nước.

Ngoài ra, sử dụng Retaining Soil có thể giữ cho cây trồng của bạn có nước cho một ngày khác.

Hình Ảnh Tên Giá nâng cấp Thành phần nâng cấp Công dụng
Watering Can Watering Can Công cụ khởi đầu Tưới 1 ô đất
Copper Watering Can Copper Watering Can Coin Icon2.000g

Copper Bar Copper Bar (5)

Tăng dung lượng nước tối đa. Tăng hiệu quả tưới với 3 ô trước mặt khi giữ yên
Steel Watering Can Steel Watering Can Coin Icon5.000g

Iron Bar Iron Bar (5)

Tăng dung lượng nước tối đa. Tăng hiệu quả tưới với 5 ô trước mặt khi giữ yên
Gold Watering Can Gold Watering Can Coin Icon10.000g

Gold Bar Gold Bar (5)

Tăng dung lượng nước tối đa. Tăng hiệu quả tưới 3x3 ô khi giữ yên
Iridium Watering Can Iridium Watering Can Coin Icon25.000g

Iridium Bar Iridium Bar (5)

Tăng hiệu quả tưới 6x3 ô khi giữ yên

Fishing Poles (Cần câu)

Dùng để câu cá

Hình Ảnh Tên Giá mua Đồ câu Yêu cầu
Bamboo Pole Bamboo Pole Coin Icon500g Willy tặng sau ngày 2 mùa Xuân năm 1
Fiberglass Rod Fiberglass Rod Coin Icon1.800g Sử dụng bait (mồi) Mua ở Cửa hàng cá Willy
Iridium Rod Iridium Rod Coin Icon7.500g Sử dụng baittackle (lưỡi câu) Mua ở Cửa hàng cá Willy

Công cụ khác

Hình Ảnh Tên Giá mua Mô tả Nơi lấy
Scythe Scythe Công cụ khởi đầu Được sử dụng để cắt cỏ thành rơm Công cụ khởi đầu
Milk Pail Milk Pail Coin Icon1.000g Dùng để lấy sữa từ vật nuôi Mua ở Trang trại Marnie.
Shears Shears Coin Icon1.000g Dùng để lấy lông từ cừu Mua từ Trang trại Marnie.
Copper Pan Copper Pan Sử dụng để thu thập quặng từ các dòng suối. Mở khóa từ Gói quà câu cá trong Nhà văn hóa hoặc mua gói nâng cấp từ dịch vụ Joja.
Backpack Balo 24 chỗ Coin Icon2.000g Tăng diện tích túi đồ Mua từ Tiệm tạp hóa của Pierre.
36 Backpack Balo 36 chỗ Coin Icon10.000g Tăng diện tích để đồ Mua từ Tiệm tạp hóa của Pierre sau khi mua balo xách tay 24 ô.