FANDOM


Chu kì là khoảng thời gian trong trò chơi 18 giờ (hoặc 13.5 phút ngoài đời thực, 1 giờ trong game bằng 45 giây) từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Qua nửa đêm, người chơi sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần đi ngủ. Tuy nhiên, người chơi có thể thức đến 2 giờ đêm, sau đó nhân vật của họ sẽ gục ngã. Nếu người chơi gục ngã họ sẽ tỉnh dậy ở giường, được kéo vào giường bởi Harvey, Linus, nhân viên Joja hoặc bác sĩ JoJa, người chơi sẽ mất một khoảng tiền nhỏ, sẽ được thông báo vào sáng hôm sau ở hòm thư. Nếu may mắn lếch được xác vào trong nhà sẽ không xảy ra vấn đề này.

Ban đêm được tính từ 6 giờ tối, có thể bắt đêm. Tuy nhiên trời sẽ không tối cho đến 8 giờ tối.

Trò chơi tự động lưu chỉ sau khi người chơi đi ngủ, bất đầu vào cuối ngày.

Ngủ sẽ hồi phục năng lượngsức khỏe đầy nếu người chơi về ngủ trước 2 giờ đêm và không kiệt sức, và hồi một nửa nếu gục ngã hoặc kiệt sức