FANDOM


Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức: Công thức Chọn 1
(Ảnh hưởng đến lựa chọn cấp 10)
Nhẫn tập sự
Sturdy Ring
Bình phục hổi máu
Life Elixir
Roots Platter
Roots Platter
Nhẫn chiên binh
Warrior Ring
Fighter
Fighter

Mọi tấn công vật lý tăng 10% sát thương +15 Máu.

Scout
Scout

Tỉ lệ chí mạng tăng 50%.

Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức: Công thức Công thức Công thức: Chọn Fighter Chọn Scout
Slime-Press
Slime Egg-Press
Dầu làm từ tỏi
Oil of Garlic
Nhẫn của Yoba
Ring of Yoba
Lồng ấp Slime
Slime Incubator
Đạn lửa nổ
Explosive Ammo
Iridium Band
Iridium Band
Brute
Brute

Tăng 15% sát thương cộng thêm.

Acrobat
Acrobat

Cooldown skill chuột phải giảm một nửa.

Defender
Defender

Tăng thêm 25 máu.

Desperado
Desperado

Phát đánh chí mạng gây sát thương chết người.