FANDOM


Developed By Image


Eric Barone, người đã sáng lập ra ConcernedApe, là người lập trình chính của Stardew Valley. Ông ấy lập trình trò chơi, tạo câu chuyện và lời thoại, tạo ra các tài nguyên cũng như hiệu ứng âm thanh và âm nhạc.

Lập trình game mất tới 4 năm, đồng thời liên tục update thông tin về game lên development blog. Ông ấy hiện đang sống ở Seattle, Washington.

Phỏng vấn


Chú ý

Để sở thích của nhân vật là ConcernedApe sẽ dẫn đến một lời thoại đặc biệt khi ăn trái Stardrop.

Khi khởi động game, nếu người chơi clicks vào mặt ConcernedApe nó sẽ mở mắt và tạo ra một âm thanh gần giống với tiếng bò hống.