FANDOM


Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn 1
(Ảnh hưởng đến lựa chọn cấp 10)
Mồi câu
Bait
Lồng bắt cua
Crab Pot
Đồ ăn biển
Dish O' The Sea
Máy tái chế
Recycling Machine
Fisher
Fisher

Giá trị của cá tăng 25%.

Trapper
Trapper

Nguyên liệu cần để tạo Crab pot giảm.

Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn Fisher Chọn Trapper
Spinner 
Spinner
Trap Bobber
Trap Bobber
Cork Bobber
Cork Bobber
Treasure Hunter
Treasure Hunter
Worm Bin
Worm Bin
Barbed Hook
Barbed Hook
Dressed Spinner
Dressed Spinner
Magnet
Magnet
Angler Icon
Angler

Giá trị của cá tăng 50%.

Mariner
Mariner

Bẫy cua không bao giờ thu rác.

Pirate
Pirate

Tăng gấp đôi khả năng nhận được rương thưởng.

Luremaster
Luremaster

Bẫy cua không cần phải gắn mồi.