FANDOM


Haley
Haley
Thông tin
Sinh nhật Ngày 14 Mùa Xuân
Sống tại Thị trấn Pelican
Địa chỉ Số 2 Đường Cây liễu
Gia đình

Emily Icon Emily (Chị gái)

Bạn bè

Alex Icon Alex

Kết hôn Có thể kết hôn
Quà yêu thích Pink Cake Bánh Hồng
Fruit Salad Hoa quả trộn
Sunflower Hướng dương
Coconut Dừa
“Có điều kiện khá giả và nổi tiếng khắp thời trung học đã khiến Haley có phần hơi kiêu căng và tự phụ. Cô bé có khuynh hướng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng liệu đã quá trễ để cô bé khám phá ra những giá trị sâu sắc hơn trong cuộc sống chưa? Có hay không một phụ nữ trẻ vui tươi, cởi mở đang ẩn trong lớp vỏ ngọt ngào kia? ”
Nhật kí phát triển #12

Haley là một cư dânThị trấn Pelican. Cô bé là một trong mười hai nhân vật có thể kết hôn.

Thời gian biểu

Thói quen của cô bé thay đổi nếu ngoài trời có mưa hoặc tuyết rơi. Cô bé sẽ không đến đài phun nước vào những ngày từ Thứ ba đến Chủ nhật nếu trời mưa.

Spring Xuân
Thứ hai
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:00 AM Rời khỏi phòng đi đến nhà bếp.
11:00 AM Rời khỏi nhà và đi đến con sông ở phía nam trang trại của Marnie.
12:20 PM Chụp ảnh ở con sông phía nam trang trại của Marnie.
4:30 PM Về nhà.
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng phòng.
11:00 PM Đi ngủ.
Thứ ba
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước.
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ.
Thứ tư
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
12:10 PM Ở trong phòng khách.
12:30 Rời khỏi nhà đến đài phun nước.
4:30 PM Rời khỏi đài phun nước về nhà.
5:30 PM Về tới nhà
5:50 PM Đứng trong bếp
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ.
Thứ năm
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà.
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ.
Thứ sáu
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà.
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ.
Thứ bảy
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà.
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ.
Chúa nhật
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà.
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ.
Summer Hạ
Thứ hai
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:30 AM Rời khỏi nhà đến bãi biển.
11:50 AM Ở bãi biển, phía trên bên trái.
1:30 PM Đến quầy kem của Alex.
2:30 PM Ở quầy kem của Alex, bên trái bảo tàng/thư viện.
5:00 PM Về nhà.
6:20 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
11:00 PM Đi ngủ.
Thứ ba
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:30 AM Rời khỏi nhà đến bãi biển.
11:50 AM Ở bãi biển, phía trên bên trái.
1:30 PM Đến quầy kem của Alex.
2:30 PM Ở quầy kem của Alex, bên trái bảo tàng/thư viện.
5:00 PM Về nhà.
6:20 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
11:00 PM Đi ngủ.
Thứ tư
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
12:10 PM Ở trong phòng khách.
4:40 PM Ở trong bếp
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ
Thứ năm
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:30 AM Rời khỏi nhà đến bãi biển.
11:50 AM Ở bãi biến, phía trên bên trái.
1:30 PM Đến quầy kem của Alex.
2:30 PM Ở quầy kem của Alex, bên trái bảo tàng/thư viện.
5:00 PM Về nhà.
6:20 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
11:00 PM Đi ngủ.
Thứ sáu
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:30 AM Rời khỏi nhà đến bãi biển.
11:50 AM Ở bãi biến, phía trên bên trái.
1:30 PM Đến quầy kem của Alex.
2:30 PM Ở quầy kem của Alex, bên trái bảo tàng/thư viện.
5:00 PM Về nhà.
6:20 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
11:00 PM Đi ngủ.
Thứ bảy
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:30 AM Rời khỏi nhà đến bãi biển.
11:50 AM Ở bãi biến, phía trên bên trái.
1:30 PM Đến quầy kem của Alex.
2:30 PM Ở quầy kem của Alex, bên trái bảo tàng/thư viện.
5:00 PM Về nhà.
6:20 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
11:00 PM Đi ngủ.
Chúa nhật
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:30 AM Rời khỏi nhà đến bãi biển.
11:50 AM Ở bãi biến, phía trên bên trái.
1:30 PM Đến quầy kem của Alex.
2:30 PM Ở quầy kem của Alex, bên trái bảo tàng/thư viện.
5:00 PM Về nhà.
6:20 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
11:00 PM Đi ngủ.
Fall Thu
Thứ hai
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
10:20 AM Ở trong bếp
11:00 AM Rời khỏi nhà đi đến con sông ở phía nam trang trại của Marnie
12:20 PM Chụp hình ở con sông phía Nam trang trại của Marnie
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
11:00 PM Đi ngủ
Thứ ba
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng.
12:10 PM Ở trong phòng khách.
4:40 PM Ở trong bếp
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ
Thứ tư
Giờ Địa điểm
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ
Thứ năm
Giờ Địa điểm
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ
Thứ sáu
Giờ Địa điểm
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ
Thứ bảy
Giờ Địa điểm
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ
Chúa nhật
Giờ Địa điểm
11:00 AM Rời khỏi nhà đến đài phun nước
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:20 PM Ở trong phòng.
10:30 PM Đi ngủ
Winter Đông
Thứ hai
Giờ Địa điểm
10:30 AM Rời khỏi giường
12:00 AM Đi vào bếp
1:00 PM Đứng trong bếp
7:00 PM Rời khỏi phòng
Thứ ba
Giờ Địa điểm
11:00 AM Ở trong phòng.
12:00 AM Đi vào bếp
5:10 PM Trong nhà bếp
8:00 PM Ở trong phòng khách.
Thứ tư
Giờ Địa điểm
10:00 AM Ở trong phòng
11:00 AM Rời khỏi nhà đi đến đài phun nước.
12:20 PM Đứng cạnh Đài phun nước, ở bên trái nhà văn hóa.
4:30 PM Về nhà
5:50 PM Ở nhà, nấu bữa tối.
8:00 PM Về phòng
Thứ năm
Giờ Địa điểm
10:30 AM Thức dậy
12:00 AM Rời khỏi phòng, vào bếp
4:00 PM Rời khỏi bếp, trở về phòng
Thứ sáu
Giờ Địa điểm
10:30am Rời khỏi giường
12am Đi vào bếp
4:00pm Trở về phòng.
7:00pm Rời khỏi phòng
Thứ bảy
Giờ Địa điểm
9:00 AM Ở trong phòng
12:00 AM Rời khỏi phòng, đi vào bếp
4:00 PM Rời khỏi bếp, đi vào phòng
7:00 PM Rời khỏi phòng, ở trong phòng khách
10:00 PM Đi ngủ
Chúa nhật
Giờ Địa điểm
12:00 PM Đi từ phòng ngủ vào bếp
2:00 PM Ở trong bếp
5:00 PM Ở trong phòng
7:00 PM Rời khỏi phòng ngủ, đứng ở phòng khách
Ngoại lệ
Trời mưa
Giờ Địa điểm
10:30 AM Thức dậy và đứng cạnh tủ quần áo trong phòng ngủ.
11:30 AM Đi tới bàn trang điểm trong phòng ngủ.
12:00 PM Rời khỏi phòng đi vào bếp.
4:00 PM Quay về phòng.
7:00 PM Rời khỏi phòng và đứng trong phòng khách.
10:00 PM Đi ngủ.
Ngày 9 mùa Đông
Giờ Địa điểm
11:30am Tới Trạm xá của Harvey
4:00pm Về nhà

Quan hệ

Haley sống cùng chị gái Emily, hai người cùng nhau trông nom ngôi nhà của bố mẹ, đang đi du lịch vòng quanh thế giới trong suốt hai năm qua. Haley là bạn của Alex.

Quà tặng

Bài viết chính: Thiện cảm

Bạn có thể tặng Haley tối đa hai món quà mỗi tuần (cộng thêm một món quà vào sinh nhật), chúng sẽ làm tăng hoặc giảm thiện cảm của cô ấy với bạn. Quà tặng vào sinh nhật (Spring 14) sẽ có 8× hiệu lực đồng thời xuất hiện một đoạn hội thoại đặc biệt.
Với quà được yêu hoặc thích, Haley sẽ nói

“You remembered my birthday? I'm impressed. Thanks.”
“Oh, is it my birthday today? I guess it is. Thanks. This is nice.”

Với quà bình thường, Haley sẽ nói

“For my birthday? Thanks.”

Với quà không thích hoặc ghét, Haley sẽ nói

“It's my birthday and you give me this? Is this some kind of joke?”


Yêu

“Ôi trời ơi, đây đúng là thứ em thích!!”
Hình Tên Mô tả Nguồn cung Nguyên liệu
Haley Happy
Coconut
Dừa Quả của cây dừa. Nó có nhiều công dụng trong ẩm thực. Hái lượm - Sa mạc
Fruit Salad
Hoa quả trộn Một kết hợp ngon tuyệt của các loại trái cây mùa hè. Nấu ăn Blueberry Việt quất (1)Melon Dưa (1)Apricot Mơ (1)
Pink Cake
Bánh Hồng Có nhiều viên kẹo hình trái tim được trang trí bên trên. Nấu ăn Melon Dưa (1)Wheat Flour Bột mỳ (1)Sugar Đường (1)Egg Trứng (1)
Sunflower
Hướng dương Một nhầm lẫn thường thấy là loài hoa này tự xoay để luôn hướng về phía mặt trời. Trồng trọt

Thích

“*ngạc nhiên*...cho em à? Cảm ơn anh!”
Ảnh Tên Mô tả Nguồn cung
Haley Pleased
Daffodil
Thủy tiên Một loài hoa truyền thống của mùa xuân rất phù hợp để làm quà tặng. Hái lượm trong màu Xuân

Bình thường

“Cảm ơn. Em thích những món quà.”
Ảnh Tên Mô tả Nguồn cung
Haley Neutral

Không thích

“Ugh...một món quà ngu ngốc.”
Image Name Description Source
Haley Annoyed
Chanterelle
Nấm mồng gà Loại nấm ngon tuyệt với mùi hoa quả và vị hơi cay. Hái lượm - Mùa Thu
Common Mushroom
Nấm Thường Cùi dày, vị hơi bùi. Hái lượm - Mùa Thu
Dandelion
Bồ công anh Không phải loài hoa đẹp nhất, nhưng lá của chúng làm rau trộn rất ngon. Hái lượm - Mùa Xuân
Hazelnut
Hạt phỉ Đó là một hạt phỉ to! Hái lượm - Mùa Thu
Holly
Nhựa ruồi Lá và quả màu đỏ tươi khiến nó trở thành vật trang trí rất phổ biến vào mùa đông. Hái lượm - Mùa Đông
Leek
Tỏi tây Một họ hàng thơm ngon của hành tây. Hái lượm - Mùa Xuân
Morel
Nấm Morel Được săn lùng bởi hương vị đậm đà đặc trưng của nó. Hái lượm - Mùa Thu
Purple Mushroom
Nấm Tím Một loại nấm hiếm được tìm thấy sâu bên trong các hang động. Hái lượm - Hầm mỏ
Quartz
Thạch anh Một tinh thể trong suốt thường tìm được trong các hang động và hầm mỏ. Hái lượm - Hầm mỏ
Snow Yam
Khoai lang Tuyết Củ khoai nhỏ này trốn kỹ bên dưới lớp tuyết dày. Hái lượm - Mùa Đông
Winter Root
Rễ cây Mùa đông Một loại củ nhiều tinh bột.. Hái lượm - Mùa Đông

Ghét

“Ghê quá!”
Hình Tên Mô tả Nguồn cung
Haley Angry
Clay
Đất sét Dùng trong chế tác và xây dựng. Hái lượm - Cuốc
Prismatic Shard
Mảnh Tán sắc Một loại vật chất cực hiếm và mạnh mẽ với xuất xứ không rõ ràng. Khai khoáng
Wild Horseradish
Cải ngựa Dại Một loại củ tìm được vào mùa xuân. Hái lượm - Mùa Xuân

Sự kiện Trái tim

Hai tim

Two Hearts

Bước vào nhà của Haley và Emily khi cả hai đều ở đó.

Chi tiết 
Haley và Emily đang tranh cãi về việc vệ sinh nệm ghế khi bạn tới. Emily bức xúc vì Haley chối không chịu dọn dẹp. Haley nói tuần trước cô bé đã làm việc đó rồi, và Emily cho rằng Haley đang dở tính trẻ con. Bạn được giao nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn.
 • "Đừng phàn nàn nữa và dọn chúng đi!" (-50 thiện cảm.) Haley giận dữ lao ra khỏi phòng và Emily dọn dẹp chiếc ghế.
 • "Haley, sao không coi đây là việc hàng tuần của em nhỉ?" (+30 thiện cảm.) Cả hai đều đồng tình, dù Haley không hào hứng với chuyện đó.
 • "Emily, hãy tỏ ra cao thượng và dọn dẹp lần này đi." (-30 thiện cảm.) Haley bực tức vì bạn ám chỉ cô bé là đồ trẻ con. Emily dọn dẹp chiếc ghế.

See cutscene video.


Bốn tim

Four Hearts

Bước vào nhà của Haley khi cô bé ở đó.

Chi tiết 
Haley đang cố mở một cái lọ, và nhờ bạn giúp.

Sau khi mở cái lọ, Haley nói bạn khỏe hơn vẻ bề ngoài. Những ngày sau đó, cô bé sẽ thường có thêm đoạn hội thoại về việc đã tìm được một dụng cụ giúp mở bình.

See cutscene video.


Sáu tim

Six Hearts

Đến bãi biển trong khoảng từ 10 AM đến 4 PM vào bất kỳ mùa nào trừ mùa Đông.

Chi tiết 
Bạn thấy Haley đang buồn phiền sau khi làm mất chiếc vòng tay của cụ ngoại để lại.

Chiếc vòng nằm ở bên phải căn nhà gỗ của Elliott phía sau một bụi cây. Sau khi trả lại chiếc vòng, Haley ôm bạn và nói cô bé sẽ không quên những việc bạn đã làm.

See cutscene video.

Tám tim

Eight Hearts

Vào một ngày nắng trong bất cứ mùa nào trừ mùa Đông, đi tớiRừng Cindersap trong khoảng từ 10 AM đến 4 PM.

Chi tiết 
Bạn gặp Haley ở trang trại của Marnie trong lúc cô đang chụp ảnh. Cô bé muốn bạn chụp chung vài tấm, và hỏi cách tiếp cận một con bò. Cô bé leo lên cưỡi một con, bị hất ngã và lấm lem bùn đất. Haley cười khúc khích rồi về nhà tắm.

Sáng hôm sau, Haley sẽ viết cho bạn một lá thư nói rằng:

“[Người chơi”
— Tên người chơi],

Em nghĩ sẽ vui khi viết cho anh vài dòng.
Hôm qua em đã có nhiều niềm vui với lũ bò... Em

bắt đầu hiểu được tại sao anh lại chọn cuộc sống

của một nông dân rồi! Mong gặp lại anh sớm.
-Haley

See cutscene video.

Mười tim

Ten Hearts

Bước vào nhà của Haley khi cô bé đang ở đó.

Chi tiết 
Haley cho bạn xem phòng tối dùng để rửa ảnh.

Haley hỏi giờ bạn muốn làm gì.

 • Đề nghị giúp trang trí căn phòng tối. (Không ảnh hưởng đến thiện cảm.) Kết thúc sự kiện và làm Haley thất vọng.
 • Kiếm cớ chuồn. (Không ảnh hưởng đến thiện cảm.)
 • Thử hôn cô ấy. (Không ảnh hưởng đến thiện cảm.) Haley đáp lại, "Ôi, <tên bạn>... Em chờ anh làm điều đó lâu quá rồi. Đợi chút..." Cô bé gạt một cái công tắc, căn phòng chuyển sang tối om trừ chỗ bạn và Haley đang đứng, hai người xích lại gần nhau cho một nụ hôn và đoạn cắt cảnh kết thúc. Nếu bạn nói chuyện với cô bé ngay sau đó, cô bé nói "Tuyệt thật" với hình chân dung có biểu cảm đỏ mặt.


Hôn nhân

Haley Spouse Room

Phòng của Haley.

Sau khi cưới, Haley sẽ chuyển đến sống ở nông trại. Như các ứng viên hôn nhân khác, phòng riêng của cô cũng được thêm vào bên cạnh của phòng ngủ. Cô bé cũng sẽ dựng một mảnh vườn nhỏ với hai cây cọ cảnh phía sau nhà để chụp ảnh ngoài đó.

Haley cũng sẽ giúp một số việc trong nông trại như tưới nước, sửa hàng rào, và thêm nước vào bát của chó/mèo. Vào những buổi sáng trời mưa cô bé có thể đưa cho bạn ít đồ ngọt (Bánh quy, Bánh tạc nhân Việt quất, Bánh kếp, Bánh xốp nhân Anh túc, hoặc Bánh mật cây Phong) làm bữa sáng. Những buổi sáng còn lại cô bé có thể đưa cho bạn Trứng rán, Trứng Ốp-lếp, Khoai tây chiên, Bánh kếp, hoặc Bánh mỳ làm bữa sáng. Vào những buổi tối trời mưa cô bé có thể nấu Súp Củ cải, Lẩu Đậu, Cà tím nướng Pho-mát, hoặc Súp nghêu cho bữa tối.

Hỏi đáp

Mùa hè, thứ Bảy

“Làm nông nghe có vẻ nhàm chán. Cụ thể thì anh làm gì cả ngày?”

Haley phản ứng: "Cái gì? Tốt hơn là anh đừng có làm thế!" (Cần ít nhất 3 tim để thấy lựa chọn này)

Mùa thu, thứ Bảy

“Bây giờ quá lạnh để đi ra bãi biển rồi. Anh nghĩ em nên làm gì hôm nay?”

Haley phản ứng: "Hừm... Ý tưởng cũng khá hay đấy chứ."

Haley phản ứng: "Hừm... Ý tưởng cũng khá hay đấy chứ."

 • Đừng là một đứa bé nhõng nhẽo ích kỷ nữa (-30 thiện cảm.)

Haley phản ứng: "Tránh xa em ra, đồ ngớ ngẩn ngu ngốc."


Nhiệm vụ


Chân dung

Dòng thời gian

Ngoại hình của Haley thay đổi trong những năm trò chơi được phát triển . Dưới đây là một dòng thời gian cho thấy những thay đổi trong nét vẽ của ConcernedApe và phong cách của Haley trong những năm trước khi trò chơi được phát hành.

Haley Timeline

Bên lề

 • Tính cách của Haley thay đổi mạnh theo số tim bạn có với cô bé. Ban đầu cô bé nói rằng mình "ghét thị trấn nhỏ này" và chuyện trò không dứt về việc mua sắm. Ở mức bảy đến mười tim, cô bé nói tới chuyện ủng hộ quần áo của mình để làm từ thiện và rằng cô bé vui vì thị trấn này nhỏ bé, bởi nếu lớn hơn nó sẽ chẳng còn là một cộng đồng gắn kết nữa.
 • Mặc dù sự kiện mười tim của Haley hoàn toàn là về căn phòng tối, không có căn phòng tối mới nào được gắn kèm với phòng của cô bé sau hôn nhân cả.
 • Trong tập về "Bánh Hồng" của "Nữ hoàng Nước sốt", Nữ hoàng nói, "Một khán giả từ Thị trấn Pelican mới viết thư cho tôi... để xem nào... Tên bạn ấy là Haley. Bạn viết rằng, 'Cháu đã thử món bánh hồng của cô khi đến Thành phố Zuzu lần trước và đã phải lòng nó. Cô có thể chia sẻ công thức món này trong chương trình tiếp theo được không ạ?'. Ồ, sao lại không nhỉ? Đó là một loại bánh tuyệt diệu. Và các bạn sẽ không bao giờ đoán được nguyên liệu bí mật của nó đâu... là dưa đấy!"
 • Theo lời Emily, Haley có thể bị dị ứng với Cải ngựa Dại.
|}|}|}|}|}|}|}|}|}|}