FANDOM


Shears là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó dùng để cắt Ưool(lông) từ Cừu. Nó được bán trong Trang trại Marnie với giá Coin Icon1.000g.

Chỉ số

Hình ảnh Tên Giá Nguyên liệu Công dụng
Shears Shears Coin Icon1.000g Nó dùng để cắt Wool(lông) từ Cừu