FANDOM


Winter

Đông là mùa thứ tư trong trò chơi. Tiếp theo là mùa xuân năm sau và trước đó là mua thu. Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong trò chơi, vì tất cả cây trồng và cỏ đều bị héo. Nó khiến cho bạn không thể thu thập được cỏ, tuy nhiên vẫn có thể thu thập cỏ trong hầm mỏ. Một vài vật phẩm có giá trị chỉ có thể kiếm được trong mùa này.

Sự kiện

Calendar Winter

Lễ hội

Ngày Tên lễ hội
08

Calendar Flag Anim Festival of Ice

25

Calendar Flag Anim Feast of the Winter Star

Sinh nhật

Ngày Cư dân
01

Krobus Icon Krobus

03

Linus Icon Linus

07

Caroline Icon Caroline

10

Sebastian Icon Sebastian

14

Harvey Icon Harvey

17

Wizard Icon Wizard

20

Evelyn Icon Evelyn

23

Leah Icon Leah

26

Clint Icon Clint

Cây trồng

Không có cây trồng nào sống được trong tiết giá lạnh của mùa đông, ngoại trừ Wild Seeds (Wi) Wild Seeds (Wi)

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Wild Seeds (Wi)
Wild Seeds (Wi) Một vài loại hạt giống cây dại mùa đông.

Winter Root Winter Root (1) Crystal Fruit Crystal Fruit (1) Snow Yam Snow Yam (1) Crocus Crocus (1)

Foraging Skill Icon Foraging Level 7

Thu thập

Hình ảnh Tên Mô tả Địa điểm Giá Máu/Năng lượng Công thức
Winter Root Winter Root A starchy tuber.

Thị trấn Pelican; Tìm thấy khi cuốc đất

Hầm mỏ tầng 40-80

Winter RootCoin Icon70g
Winter RootSilver Quality Icon
Coin Icon87g
Winter RootGold Quality Icon
Coin Icon105g
Winter RootEnergy 25

Health 10

Winter RootSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

Winter RootGold Quality Icon
Energy 54

Health 21

Roots Platter Roots Platter
Crystal Fruit Crystal Fruit Một loại trái cây tinh tế trong mùa đông.

Thị trấn Pelican Hầm mỏ tầng 40-80

Crystal FruitCoin Icon150g
Crystal FruitSilver Quality Icon
Coin Icon187g
Crystal FruitGold Quality Icon
Coin Icon225g
Crystal FruitEnergy 63

Health 25

Crystal FruitSilver Quality Icon
Energy 88

Health 35

Crystal FruitGold Quality Icon
Energy 113

Health 45

Snow Yam Snow Yam Loại khoai nhỏ ẩn bên dưới tuyết.

Thị trấn Pelican; Tìm thấy khi cuốc đất

Snow YamCoin Icon100g
Snow YamSilver Quality Icon
Coin Icon125g
Snow YamGold Quality Icon
Coin Icon150g
Snow YamEnergy 30

Health 12

Snow YamSilver Quality Icon
Energy 42

Health 16

Snow YamGold Quality Icon
Energy 54

Health 21

Crocus Crocus Một loại hoa có thể nở vào mùa đông.

Thị trấn Pelican

CrocusCoin Icon60g
CrocusSilver Quality Icon
Coin Icon82g
CrocusGold Quality Icon
Coin Icon99g
Holly Holly Lá và quả mọng màu đỏ tươi phổ biến cho trang trí trong mùa đông.

Thị trấn Pelican

HollyCoin Icon80g
HollySilver Quality Icon
Coin Icon100g
HollyGold Quality Icon
Coin Icon120g
HollyEnergy -37
HollySilver Quality Icon
Energy -52
HollyGold Quality Icon
Energy -67

Có một vài loại chỉ có thể bắt được trong mùa này. Dưới đây là liệt kê những loại cá trong mùa.

Cá quanh năm không được liệt kê.

Hình ảnh Tên Mô tả Bán được Địa điểm Giờ Mùa Thời tiết Sử dụng trong
Tuna
Tuna Một loại cá lớn sống ngoài biển. Coin Icon100g Biển 6:00 AM - 7:00 PM Ha, Đông Any Bundle Blue Ocean Fish Bundle

Fish Taco

Sardine
Sardine A common ocean fish. Coin Icon40g Biển 6:00 AM - 7:00 PM Xuân, Thu, Đông Any Bundle Blue Ocean Fish Bundle

Dish O' The Sea

Perch
Perch A freshwater fish of the winter. Coin Icon55g Các loại sông, hồ. Anytime Đông Any
Pike
Pike A freshwater fish that's difficult to catch. Coin Icon100g Các loại sông, hồ. Anytime Hạ, Đông Any
Red Mullet
Red Mullet Long ago these were kept as pets. Coin Icon75g Biển 6:00 AM - 7:00 PM Hạ, Đông Any
Herring
Herring A common ocean fish. Coin Icon30g Biển Anytime Xuân, Đông Any
Squid
Squid A deep sea creature that can grow to enormous size. Coin Icon80g Biển 6:00 PM - 2:00 AM Đông Any Fried Calamari
Sea Cucumber
Sea Cucumber A slippery, slimy creature found on the ocean floor. Coin Icon75g Biển 6:00 AM - 7:00 PM Thu, Đông Any Lucky Lunch
Sturgeon
Sturgeon An ancient bottom-feeder with a dwindling population. Females can live up to 150 years. Coin Icon200g Hồ ngoài hầm mỏ 6:00 AM - 7:00 PM Hạ, Đông Any Bundle Green Lake Fish Bundle
Tiger Trout
Tiger Trout A rare hybrid trout that cannot bear offspring of its own. Coin Icon150g Các loại sông 6:00 AM - 7:00 PM Thu, Đông Any Bundle Teal River Fish Bundle
Albacore
Albacore Prefers temperature "edges" where cool and warm water meet. Coin Icon75g Biển 6:00 AM - 11:00 AM, 6:00 PM - 2:00 AM Thu, Đông Nắng, Mưa
Lingcod
Lingcod A fearsome predator that will eat almost anything it can cram into its mouth. Coin Icon120g Các loại sông và hồ ngoài hầm mỏ Anytime Đông Any
Halibut
Halibut A flat fish that lives on the ocean floor. Coin Icon80g Biển 6:00 AM - 11:00 AM, 7:00 PM - 2:00 AM Xuân, Hạ, Đông Any
Glacierfish
Glacierfish Builds a nest on the underside of glaciers. Coin Icon1.000g Arrowhead Island trong Rừng Cindersap. Anytime Đông Any

Livin' Off The Land Tips

Winter Tip