FANDOM


Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn 1
(Ảnh hưởng đến lựa chọn cấp 10)
Cherry Bomb
Cherry Bomb
thang máy
Staircase
Miner's Treat
Miner's Treat
Giả kim thuật (Sắt)
Iron Bar
Miner
Miner

+1 quặng cho mỗi mỏ quặng.

Geologist
Geologist

Cho cơ hội ngọc xuất hiện theo cặp.

Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức: Công thức: Theo Miner Theo Geologist
Bomb
Bomb
Giả kim thuật (Vàng)
Gold Bar
Bom nguyên tử
Mega Bomb
Crystalarium
Crystalarium
Blacksmith Icon
Blacksmith

Các thỏi kim loại tăng 25% giá trị.

Excavator
Excavator

Tăng xác suất đào geode lên gấp đôi.

Prospector
Prospector

Tìm được gấp đôi than.

Gemologist
Gemologist

Gem tăng thêm 30% giá trị.