FANDOM


Nhà kính có thể mở khóa thông qua làm nhiệm vụ của Nhà văn hóa, cụ thể là hoàn thành gói Phòng Pantry hoặc mở gói dịch vụ của Joja (Joja Membership) với giá 35000 vàng. Nhà kính cho phép bạn trồng cây xuyên mùa mà không bị hỏng.

Broken Greenhouse Greenhouse
Trước khi sửa Sau khi sửa

Có diện tích 12x10 = 120 ô và 1 máng đựng nước.

Greenhouseinside

Không cần thiết phải đặt Scarecrow trong nhà kính để đuổi quạ.

Bee houses sẽ không cho mật trong nhà kính.

Trước khi có phiên bản 1.07, cây ăn quả có thể trồng trên nền gạch của nhà kính như ảnh bên dưới. Điều này không còn được phép, Cây chỉ có thể trồng trên đất. Hiện tại ở bản 1.1 điều này đã được tái lập.

Greenhousefruit

Bố trí vòi nước

Vòi nước có thể đặt trên lan can gỗ giáp với khu vực trồng cây. Do kích thước lẻ có rất nhiều cách để đặt vòi tưới trong nhà kính. Dưới đây là một số quy ước đặt vòi tưới nước một cách tối ưu trong khi số ô vuông được bao phủ toàn bộ. Lưu ý trong mọi trường hợp luôn có một số vòi nước đặt trên lan can gỗ.

Sv gh sprin qual

Sv gh sprin irid