FANDOM


đây nhà của Leah. Nằm ở phía Nam trang trại Marnie và phía Dông Nam Pelican Town trong Rừng Cindersap, phía nam Nông Trại.

người chơi không thể vào trước khi có được 2 điểm thân thiện với Leah.

Nếu người chơi cưới Leah, ngôi nhà của cô ấy vẫn sẽ là điểm đến thường ngày của cô ấy.