FANDOM


Pufferfish
Pufferfish

Phồng lên khi gặp nguy hiểm.

Thông tin
Địa điểm câu Biển
Giờ câu 12:00PM to 4:00PM
Mùa Summer Hạ
Thời tiết Sunny Nắng
Độ khó 80
Kích thước 1in to 37in
Giá
Pufferfish 200g
PufferfishSilver Quality Icon
250g
PufferfishGold Quality Icon
300g
Hồi phục Không ăn được

The Pufferfish là một loại có thể bắt được ở biển, vào những ngày nắng của mùa Hạ lúc buổi trưa (12h-16h)


Gói quà

Nó được dùng trong gói Specialty Fish trong Fish Tank.
Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Yêu
Bình thường
 •  •  •  •  • 
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét
 •  • 


Công thức chế biến

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Maki Roll Maki Roll Fish and rice wrapped in seaweed. Fish Fish (1)

Seaweed Seaweed (1)

Rice Rice (1)

Cooking Channel Cooking Channel
Quality Fertilizer Quality Fertilizer Improves soil quality, increasing your chance to grow quality crops. Mix into tilled soil. Sap Sap (2)

Fish Fish (1)

Farming cấp 9
Sashimi Sashimi Raw fish sliced into thin pieces. Fish Fish (1) Linus - 3+ tim

Nhiệm vụ

Pufferfish được dùng trong các nhiệm vụ dưới đây:

Tên nhiệm vụ Yêu cầu Nội dung Cách làm Giao bởi Phần thưởng
Aquatic Research Hạ Demetrius is studying the toxin levels of the local pufferfish. He'd like you to bring him one. Hoàn thành khi đưa cho Demetrius 1 Pufferfish. Hòm thư Coin Icon600g
Delivery Hạ; 2 ngày Trying to keep the art o' fishing alive... I'll pay Coin Icon400g to any fishing enthusiast who catches 2 Pufferfish. Good luck!

-Willy

Nhận nhiệm vụ tại bảng tin. Hoàn thành khi mang cho Willy 2 Pufferfish trong 2 ngày. Coin Icon400g; Bạn có thể giữ lại cá