FANDOM


Khu rừng bí ẩn có thể được khám phá nếu bạn nâng cấp được Steel Axe. Chạy xuống phía nam từ nông trại của bạn, qua khu vực rừng thì tiếp tục đi qua bên trái phía trên bạn sẽ gặp một khúc gỗ, chặt nó và tiến vào Rừng bí ẩn. Ở đây bạn sẽ tìm thấy 6 gốc cây thu về được 12 Hardwood mỗi ngày.

Đây là khu vực duy nhất mà bạn có thể bắt Woodskip, nấm Morel, Fiddlehead Fern và nấm Chanterelle.

Entrance to the Secret Woods.

Lối vào Rừng bí mật bị cản bởi khúc gỗ cứng.

Old Master Cannoli

Bức tượng trong Khu rừng bí ẩn.

Old Master Cannoli.

Bức tượng trong Rừng bí mật.

Bật mí

- Nếu bạn cho bức tượng Sweet Gem Berry bạn sẽ nhận được Stardrop.