FANDOM


Sa Mạc Calico nằm ở phía tây bắc Thị trấn Pelican. Nơi này không thể đi vào được cho đến khi Bus Stop được sửa bằng cách hoàn thành gói Vault trong Nhà văn hóa hoặc mua gói sửa chữa ở Siêu thị Joja.

Khi được sửa chữa, Pam sẽ trở lại làm tài xề. Vé đi đến sa mạc là Coin Icon500g, lượt về thì miễn phí. Vé chỉ có thể mua được khi có Pam đứng ở Bến xe vào lúc 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

CoconutCactus Fruit có thể nhặt được ở đây, cùng với một vài loại cây mọc lẻ tẻ.

Ao cá

Desert Pool

SandfishScorpion Carp xuất hiện trong này, bạn có thể bắt chúng. Sandfish cần cho gói Specialty Fish. Cái ao nằm ở ngay bên dưới Hang đầu lâu.

Hang đầu lâu

Dùng Chìa khóa đầu lâu để mở cửa và đi vào Hang đầu lâu, nó nằm ở phía Tây Bắc của sa mạc.

Skull Cavern 1 Skull Cavern 2 Skull Cavern 3

Ốc đảo

Oasis

Cửa hàng Ốc đảo nằm ở phía tây nam sa mạc. Ở đó có Sandy là người bán hàng và bán những loại hạt giống đặc biệt không có ở thị trấn, cùng với một vài món hàng thay đổi mỗi ngày.

Sòng bạc

Sòng bạc nằm ở bên trong Ốc đảo và chỉ đi vào được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ The Mysterious Qi.

Three Pillars

Pillars

Nằm ở phía đông bắc sa mạc, có 3 cái cột, là một trong những bí mật của trò chơi. Cầm Prismatic Shard vào ô tròn ở giữa 3 cột, bạn sẽ nhận được 1 thanh kiếm Galaxy Sword.

Sand Dragon

Bones

Nằm ở phía trên cửa hàng Ốc đảo trên ngọn núi. Khi bạn nhấn vào miệng con rồng, sẽ có dòng thông báo: "Its maw gapes at the desert sun. Even in death, it yearns for a taste."

Nó là một trong những chuỗi nhiệm vụ củaMr. Qi.