FANDOMTháp phù thuỷ là nhà của Wizard. Nó nằm ở phía Tây Rừng Cindersap.

Cửa tháp chỉ mở khi bạn đã vào được Nhà văn hóa và đọc cuộn giấy màu vàng trong Crafts Room.


Tầng hầm

Sau khi đạt được bốn tim với Wizard thì bạn có thể đi xuống tầng hầm, ở đây bạn có thể thay đổi hình ảnh nhân vật đã chọn ở phần khởi tạo nhân vật. Cần cúng Coin Icon500g cho mỗi lần sử dụng Đền Ma Thuật.

Các công trình xây dựng

Xem những công trình cơ bản ở đây

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm lọ mực cho ông Phù thủy, ông ta sẽ cho phép bạn xây dựng một vài công trình đặc biệt. Những công trình này được tạo bởi lão ta, không cần thời gian xây dựng. Tất cả đều rất đắt tiền, nên chỉ có thể mua chúng ở cuối giai đoạn trò chơi (năm 3 trở đi)

Để xây dựng chúng, bạn chỉ cần chọn chúng và xây trong quyển sách ma thuật ở tòa tháp. Những công trình này có thể được di chuyển như những công trình khác bởi Robin.

Hình ảnh Tên Mô tả Giá Kích cỡ
Earth Obelisk
Earth Obelisk Di chuyển bạn đến ngọn núi.

Gold Gold (1,000,000)
Iridium Bar Iridium Bar (10)
Earth Crystal Earth Crystal (10)

Marker3x3
Water Obelisk
Water Obelisk Di chuyển bạn ra bãi biển

Gold Gold (1,000,000)
Iridium Bar Iridium Bar (5)
Clam Clam (10)
Coral Coral (10)

Marker3x3
Junimo Hut
Junimo Hut Junimos sẽ thu hoạch nông phẩm giúp bạn trong khoảng không gian giới hạn.

Gold Gold (20,000)
Stone Stone (200)
Starfruit Starfruit (9)
Fiber Fiber (100)

Marker3x2
Gold Clock
Gold Clock Ngăn không cho các loại đá, cỏ xuất hiện trên nông trại bạn và giữ cho hàng rào không bị hỏng.

Gold Gold (10,000,000)

Marker3x2