FANDOM


Thạch Anh Tinh Luyện
Refined Quartz

Một loại thỏi Quartz nguyên chất.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Furnace
Giá bán:
Refined Quartz 50g
Refined QuartzSilver Quality Icon
62g
Refined QuartzGold Quality Icon
75g
Chế tạo
Nguyên liệu: Quartz Quartz (1)Coal Coal (1)


Refined Quartz được chế tạo bằng cách nung chảy 1 Quartz với 1 Coal Coal làm nguyên liệu. Nó có thể bán với giá Coin Icon50g. Sau khi chế tạo được Crystalarium nó sẽ kiếm được nhanh và dễ hơn là nấu chảy từ Quartz.Các địa điểm khai khác

  • Có thể thấy trong geode
  • Có thể thấy trong hầm mỏ
  • được chế tạo bằng cách nung chảy 1 Quartz trong Furnace với 1 Coal làm nhiên liệu. Nung chảy Quartz cần 1.5 giờ trong game.
  • Tái chế rác từ Broken CD hoặc Broken Glasses.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Sturdy Ring
Sturdy Ring Cuts the duration of negative status effects in half.

Refined Quartz Refined Quartz (5) Copper Bar Copper Bar (10) Earth Crystal Earth Crystal (10)

Combat Skill Icon Combat cấp 1
Crystal Path Crystal Path Place on the ground to create paths or spruce up your floors. Refined Quartz Refined Quartz (1) Robin Icon Cửa hàng nội thất
Crystal Floor
Crystal Floor Place on the ground to create paths or spruce up your floors.

Refined Quartz Refined Quartz (1)

Krobus Icon Krobus
Lightning Rod
Lightning Rod Collects energy from lightning storms and turns it into battery packs.

Refined Quartz Refined Quartz (1) Bat Wing Bat Wing (5) Iron Bar Iron Bar (1)

Foraging Skill Icon Foraging cấp 6
Quality Sprinkler
Quality Sprinkler Waters the 8 adjacent tiles every morning.

Refined Quartz Refined Quartz (1) Gold Bar Gold Bar (1) Iron Bar Iron Bar (1)

Farming Skill Icon Farming cấp 6

Nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ từ bảng tin

Tên nhiệm vụ Thời gian Nội dung Yêu cần Người nhận Phần thưởng
Vận chuyển 2 Ngày Linus would like to hire someone to fetch a Refined Quartz. You will be paid for your time. Refined Quartz Refined Quartz (1) Linus Coin Icon150g, Linus sẽ rất biết ơn.
Vận chuyển 2 Ngày Robin would like to put a Refined Quartz on a chain. You will be paid for your time. Refined Quartz Refined Quartz (1) Robin Coin Icon150g, Robin sẽ rất biết ơn.
Vận chuyển 2 Ngày Local wizard in search of a fresh Refined Quartz. You will be paid for your time. Refined Quartz Refined Quartz (1) Wizard Coin Icon150g, Wizard sẽ rất biết ơn.
Vận chuyển 2 Ngày Pierre would like a Refined Quartz for his great-grandfather's tombstone. You will be paid for your time. Refined Quartz Refined Quartz (1) Pierre Coin Icon150g, Pierre sẽ rất biết ơn.

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Bình thường
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét