FANDOM


Town WaypointsThị trấn Pelican là nơi mà người chơi bắt đầu di chuyển và hoạt động, nằm trong Stardew Valley. Thị trấn Pelicanlà nơi hầu hết các cư dân sống, làm việc và hoạt động xã hội.Lewis là thị trưởng của thị trấn Pelican và đã sống ở đây nhiều năm; ông ấy nói rằng chưa hề có ai tranh giành chức thị trưởng với ông kể từ ngày nhận chức.Phía Tây Bắc thị trấn là con đường nói với Bến xeNông trại. Phía Tây Nam là nơi dẫn đến Rừng Cindersap, nơi chứa Trang trại Marnie, Ngôi nhà của Leah, và Tháp phù thủy. Ngay dưới phía Nam là Bãi biển. Phía Bắc thị trấn nối với Ngọn núi, với Cửa hàng nội thất, Hầm mỏ, Hội phiêu lưu, Đường ray, và Mỏ đá.Các địa điểm chính

Hình ảnh Tên Cư dân
Pierres shop
Tiệm tạp hóa

Pierre Icon Pierre

Caroline Icon Caroline

Abigail Icon Abigail

[[File:Medical Clinic.png|100px|center] Phòng khám

Harvey Icon Harvey

Community Center
Nhà văn hóa

Junimo Icon Junimos

Museum
Viện bảo tàng

Gunther Icon Gunther

Blacksmith Xưởng rèn

Clint Icon Clint

Jojamart Siêu thị Joja

Morris Icon Morris

Saloon
Quán rượu

Gus Icon Gus

Những người dân

Alex Icon Alex

George Icon George

Evelyn Icon Evelyn

Pam Icon Pam

Penny Icon Penny

Lewis Icon Lewis

Jodi Icon Jodi

Kent Icon Kent

Sam Icon Sam

Vincent Icon Vincent

Haley Icon Haley

Emily Icon Emily


Chuyện kể

  • Thị trấn Pelican thuộc đất nước cộng hòa Ferngill, đang có chiến tranh với để quốc Gotoro tranh giành biển Đá Quý

https://twitter.com/ConcernedApe/status/697468899881652224