FANDOM


Xe Du Mục là một cửa hàng lưu động được kéo bởi một con lợn đội nón và đeo kính, còn bà chủ thì đá lông nheo với bạn. Cửa hàng chỉ xuất hiện trong Rừng Cindersap ở phía nam Trang trại vào Thứ 6 và Chủ Nhật.

Bà chủ sẽ bán ngẫu nhiên nhiều mặt hàng với số lượng có hạn, giá bán rất đắt và thay đổi sau mỗi lần ghé thăm. Cũng có lúc cùng một mặt hàng được bán cùng lúc với giá niêm yết khác nhau. Đặc biệt, Xe Du Mụccửa hàng duy nhất bán Rare Seeds. Thỉnh thoảng giá cả ở đây sẽ giảm mạnh (nếu bạn may mắn), chẳng hạn như bạn có thể mua Gold Ore với giá Coin Icon200g trong khi giá bán ở Xưởng rènCoin Icon400g, hiển nhiên bạn chỉ có thể mua 1 cái nên không mấy ảnh hưởng. Hơn hết, Xe Du Mục bán nhiều mặt hàng trái mùa nên bạn có thể tìm kiếm những vật phẩm cần thiết để hoàn thành Gói quà.


Các mặt hàng đặc biệt

Vật phẩm Giá Mùa bán Ghi chú
Rare Seed Rare Seed Coin Icon1.000g Xuân/Hạ 10% có 5 stack; 90% chỉ có 1 stack.
Rarecrow 4 Rarecrow (4 of 8) Coin Icon4.000g Thu/Đông 40% khả năng xuất hiện.
Coffee Bean Coffee Bean Coin Icon2.500g Tất cả 25% khả năng xuất hiện.

Các mặt hàng

Hạt giống và phân bón

20.63% Basic Fertilizer

Basic Fertilizer

Coin Icon100-1.000g

1.26% Quality Fertilizer

Quality Fertilizer

Coin Icon100-1.000g

7.35% Speed-Gro

Speed-Gro

Coin Icon100-1.000g

1.26% Deluxe Speed-Gro

Deluxe Speed-Gro

Coin Icon120-1.000g

1.26% Basic Retaining Soil

Basic Retaining Soil

Coin Icon100-1.000g

1.26% Quality Retaining Soil

Quality Retaining Soil

Coin Icon100-1.000g

1.26% Ancient Fruit Seeds

Ancient Fruit Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Spring Seeds

Spring Seeds

Coin Icon105-1.000g

1.26% Garlic Seeds

Garlic Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Potato Seeds

Potato Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Cauliflower Seeds

Cauliflower Seeds

Coin Icon120-1.000g

1.26% Rhubarb Seeds

Rhubarb Seeds

Coin Icon150-1.000g

7.35% Parsnip Seeds

Parsnip Seeds

Coin Icon100-1.000g

2.5% Kale Seeds

Kale Seeds

Coin Icon105-1.000g

1.26% Blue Jazz Seeds

Blue Jazz Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Summer Seeds

Summer Seeds

Coin Icon165-1.000g

1.26% Corn Seeds

Corn Seeds

Coin Icon225-1.000g

1.26% Wheat Seeds

Wheat Seeds

Coin Icon100-1.000g

2.5% Summer Spangle Seeds

Summer Spangle Seeds

Coin Icon100-1.000g

8.53% Poppy Seeds

Poppy Seeds

Coin Icon150-1.000g

1.26% Tomato Seeds

Tomato Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Melon Seeds

Melon Seeds

Coin Icon120-1.000g

1.26% Radish Seeds

Radish Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Red Cabbage Seeds

Red Cabbage Seeds

Coin Icon150-1.000g

1.26% Blueberry Seeds

Blueberry Seeds

Coin Icon120-1.000g

1.26% Starfruit Seeds

Starfruit Seeds

Coin Icon600-1.000g

1.26% Hot Pepper Seeds

Hot Pepper Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Fairy Rose Seeds

Fairy Rose Seeds

Coin Icon300-1.000g

100%*
1.26%
Rare Seed

Rare Seed

Coin Icon600-1.000g

1.26% Amaranth Seeds

Amaranth Seeds

Coin Icon105-1.000g

1.26% Artichoke Seeds

Artichoke Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Cranberry Seeds

Cranberry Seeds

Coin Icon180-1.000g

1.26% Eggplant Seeds

Eggplant Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Beet Seeds

Beet Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Bok Choy Seeds

Bok Choy Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Yam Seeds

Yam Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Pumpkin Seeds

Pumpkin Seeds

Coin Icon150-1.000g

1.26% Sunflower Seeds

Sunflower Seeds

Coin Icon300-1.000g

1.26% Winter Seeds

Winter Seeds

Coin Icon100-1.000g

1.26% Green Bean Starter

Green Bean Starter

Coin Icon100-1.000g

1.26% Hops Starter

Hops Starter

Coin Icon100-1.000g

1.26% Grape Starter

Grape Starter

Coin Icon100-1.000g

1.26% Apricot Sapling

Apricot Sapling

Coin Icon1.500-2.500g

8.53% Cherry Sapling

Cherry Sapling

Coin Icon2.550-4.250g

1.26% Orange Sapling

Orange Sapling

Coin Icon3.000-5.000g

1.26% Peach Sapling

Peach Sapling

Coin Icon4.500-7.500g

1.26% Pomegranate Sapling

Pomegranate Sapling

Coin Icon4.500-7.500g

1.26% Apple Sapling

Apple Sapling

Coin Icon3.000-5.000g

1.26% Acorn

Acorn

Coin Icon100-1.000g

1.26% Pine Cone

Pine Cone

Coin Icon100-1.000g

25%*
1.26%
Coffee Bean

Coffee Bean

Coin Icon450-1.000g

Cây trồng và vật phẩm thu thập

4.96% Garlic

Garlic

Coin Icon180-1.000g

2.5% Potato

Potato

Coin Icon240-1.000g

2.5% Cauliflower

Cauliflower

Coin Icon525-1.000g

2.5% Rhubarb

Rhubarb

Coin Icon660-1.100g

2.5% Parsnip

Parsnip

Coin Icon105-1.000g

1.26% Sweet Gem Berry

Sweet Gem Berry

Coin Icon9.000-15.000g

1.26% Kale

Kale

Coin Icon330-1.000g

2.5% Blue Jazz

Blue Jazz

Coin Icon150-1.000g

2.5% Corn

Corn

Coin Icon150-1.000g

2.5% Wheat

Wheat

Coin Icon100-1.000g

2.5% Summer Spangle

Summer Spangle

Coin Icon270-1.000g

4.96% Poppy

Poppy

Coin Icon420-1.000g

2.5% Tomato

Tomato

Coin Icon180-1.000g

2.5% Melon

Melon

Coin Icon750-1.250g

2.5% Radish

Radish

Coin Icon270-1.000g

2.5% Red Cabbage

Red Cabbage

Coin Icon780-1.300g

1.26% Blueberry

Blueberry

Coin Icon150-1.000g

2.5% Starfruit

Starfruit

Coin Icon2.250-3.750g

1.26% Hot Pepper

Hot Pepper

Coin Icon120-1.000g

2.5% Fairy Rose

Fairy Rose

Coin Icon870-1.450g

2.5% Spice Berry

Spice Berry

Coin Icon240-1.000g

2.5% Artichoke

Artichoke

Coin Icon480-1.000g

1.26% Cranberries

Cranberries

Coin Icon225-1.000g

2.5% Eggplant

Eggplant

Coin Icon180-1.000g

1.26% Beet

Beet

Coin Icon300-1.000g

2.5% Bok Choy

Bok Choy

Coin Icon240-1.000g

2.5% Yam

Yam

Coin Icon480-1.000g

2.5% Pumpkin

Pumpkin

Coin Icon960-1.600g

1.26% Sunflower

Sunflower

Coin Icon240-1.000g

2.5% Green Bean

Green Bean

Coin Icon120-1.000g

1.26% Grape

Grape

Coin Icon240-1.000g

1.26% Apricot

Apricot

Coin Icon150-1.000g

1.26% Cherry

Cherry

Coin Icon240-1.000g

1.26% Pomegranate

Pomegranate

Coin Icon420-1.000g

1.26% Apple

Apple

Coin Icon300-1.000g

71.1% Tulip

Tulip

Coin Icon100-1.000g

2.5% Dandelion

Dandelion

Coin Icon120-1.000g

2.5% Daffodil

Daffodil

Coin Icon100-1.000g

1.26% Sweet Pea

Sweet Pea

Coin Icon150-1.000g

1.26% Crocus

Crocus

Coin Icon180-1.000g

2.5% Leek

Leek

Coin Icon150-1.000g

1.26% Strawberry

Strawberry

Coin Icon360-1.000g

11.98% Coconut

Coconut

Coin Icon300-1.000g

2.5% Cactus Fruit

Cactus Fruit

Coin Icon225-1.000g

19.59% Wild Horseradish

Wild Horseradish

Coin Icon150-1.000g

1.26% Spring Onion

Spring Onion

Coin Icon100-1.000g

9.7% Salmonberry

Salmonberry

Coin Icon100-1.000g

1.26% Blackberry

Blackberry

Coin Icon100-1.000g

1.26% Hazelnut

Hazelnut

Coin Icon270-1.000g

1.26% Wild Plum

Wild Plum

Coin Icon240-1.000g

2.5% Crystal Fruit

Crystal Fruit

Coin Icon450-1.000g

1.26% Snow Yam

Snow Yam

Coin Icon300-1.000g

1.26% Fiddlehead Fern

Fiddlehead Fern

Coin Icon270-1.000g

2.5% Common Mushroom

Common Mushroom

Coin Icon120-1.000g

1.26% Chanterelle

Chanterelle

Coin Icon480-1.000g

2.5% Red Mushroom

Red Mushroom

Coin Icon225-1.000g

1.26% Purple Mushroom

Purple Mushroom

Coin Icon750-1.250g

1.26% Morel

Morel

Coin Icon450-1.000g

50.83% Cave Carrot

Cave Carrot

Coin Icon100-1.000g

Các món ăn

2.5% Fried Egg

Fried Egg

Coin Icon105-1.000g

1.26% Omelet

Omelet

Coin Icon375-1.000g

1.26% Cheese Cauliflower

Cheese Cauliflower

Coin Icon900-1.500g

1.26% Baked Fish

Baked Fish

Coin Icon300-1.000g

1.26% Parsnip Soup

Parsnip Soup

Coin Icon360-1.000g

1.26% Complete Breakfast

Complete Breakfast

Coin Icon1.050-1.750g

1.26% Fried Calamari

Fried Calamari

Coin Icon450-1.000g

1.26% Strange Bun

Strange Bun

Coin Icon675-1.125g

1.26% Lucky Lunch

Lucky Lunch

Coin Icon750-1.250g

1.26% Fried Mushroom

Fried Mushroom

Coin Icon600-1.000g

1.26% Bean Hotpot

Bean Hotpot

Coin Icon300-1.000g

1.26% Glazed Yams

Glazed Yams

Coin Icon600-1.000g

1.26% Carp Surprise

Carp Surprise

Coin Icon450-1.000g

1.26% Hashbrowns

Hashbrowns

Coin Icon360-1.000g

1.26% Pancakes

Pancakes

Coin Icon240-1.000g

1.26% Salmon Dinner

Salmon Dinner

Coin Icon900-1.500g

1.26% Fish Taco

Fish Taco

Coin Icon1.500-2.500g

1.26% Crispy Bass

Crispy Bass

Coin Icon450-1.000g

1.26% Pepper Poppers

Pepper Poppers

Coin Icon600-1.000g

1.26% Bread

Bread

Coin Icon180-1.000g

2.5% Tom Kha Soup

Tom Kha Soup

Coin Icon750-1.250g

1.26% Chocolate Cake

Chocolate Cake

Coin Icon600-1.000g

1.26% Pink Cake

Pink Cake

Coin Icon1.440-2.400g

1.26% Rhubarb Pie

Rhubarb Pie

Coin Icon1.200-2.000g

1.26% Cookie

Cookie

Coin Icon420-1.000g

1.26% Spaghetti

Spaghetti

Coin Icon360-1.000g

1.26% Fried Eel

Fried Eel

Coin Icon360-1.000g

1.26% Spicy Eel

Spicy Eel

Coin Icon525-1.000g

1.26% Maki Roll

Maki Roll

Coin Icon660-1.100g

1.26% Tortilla

Tortilla

Coin Icon150-1.000g

1.26% Red Plate

Red Plate

Coin Icon1.200-2.000g

1.26% Eggplant Parmesan

Eggplant Parmesan

Coin Icon600-1.000g

1.26% Rice Pudding

Rice Pudding

Coin Icon780-1.300g

1.26% Ice Cream

Ice Cream

Coin Icon360-1.000g

1.26% Blueberry Tart

Blueberry Tart

Coin Icon450-1.000g

1.26% Autumn's Bounty

Autumn's Bounty

Coin Icon1.050-1.750g

1.26% Cranberry Sauce

Cranberry Sauce

Coin Icon360-1.000g

1.26% Stuffing

Stuffing

Coin Icon495-1.000g

1.26% Farmer's Lunch

Farmer's Lunch

Coin Icon450-1.000g

1.26% Survival Burger

Survival Burger

Coin Icon540-1.000g

1.26% Dish O' The Sea

Dish O' The Sea

Coin Icon660-1.100g

1.26% Miner's Treat

Miner's Treat

Coin Icon1.050-1.750g

1.26% Roots Platter

Roots Platter

Coin Icon300-1.000g

1.26% Algae Soup

Algae Soup

Coin Icon300-1.000g

1.26% Pale Broth

Pale Broth

Coin Icon450-1.000g

6.16% Plum Pudding

Plum Pudding

Coin Icon780-1.300g

1.26% Artichoke Dip

Artichoke Dip

Coin Icon630-1.050g

1.26% Stir Fry

Stir Fry

Coin Icon1.005-1.675g

1.26% Pumpkin Pie

Pumpkin Pie

Coin Icon1.155-1.925g

1.26% Radish Salad

Radish Salad

Coin Icon900-1.500g

1.26% Fruit Salad

Fruit Salad

Coin Icon1.350-2.250g

1.26% Blackberry Cobbler

Blackberry Cobbler

Coin Icon780-1.300g

1.26% Cranberry Candy

Cranberry Candy

Coin Icon525-1.000g

6.16% Bruschetta

Bruschetta

Coin Icon630-1.050g

11.98% Coleslaw

Coleslaw

Coin Icon1.035-1.725g

1.26% Fiddlehead Risotto

Fiddlehead Risotto

Coin Icon1.050-1.750g

2.5% Poppyseed Muffin

Poppyseed Muffin

Coin Icon750-1.250g

1.26% Chowder

Chowder

Coin Icon405-1.000g

1.26% Lobster Bisque

Lobster Bisque

Coin Icon615-1.025g

1.26% Fish Stew

Fish Stew

Coin Icon525-1.000g

1.26% Escargot

Escargot

Coin Icon375-1.000g

1.26% Maple Bar

Maple Bar

Coin Icon900-1.500g

1.26% Crab Cakes

Crab Cakes

Coin Icon825-1.375g

Sản phẩm thủ công và vật nuôi

2.5% Jelly

Jelly

Coin Icon480-1.000g

2.5% Pickles

Pickles

Coin Icon300-1.000g

2.5% Honey

Honey

Coin Icon300-1.000g

1.26% Mayonnaise

Mayonnaise

Coin Icon570-1.000g

1.26% Duck Mayonnaise

Duck Mayonnaise

Coin Icon1.125-1.875g

1.26% Void Mayonnaise

Void Mayonnaise

Coin Icon660-1.100g

2.5% Cheese

Cheese

Coin Icon600-1.000g

1.26% Goat Cheese

Goat Cheese

Coin Icon1.125-1.875g

8.53% Large Egg

Large Egg

Coin Icon285-1.000g

8.53% Large Brown Egg

Large Brown Egg

Coin Icon285-1.000g

2.5% Egg

Egg

Coin Icon150-1.000g

4.96% Brown Egg

Brown Egg

Coin Icon150-1.000g

2.5% Duck Egg

Duck Egg

Coin Icon285-1.000g

1.26% Void Egg

Void Egg

Coin Icon195-1.000g

2.5% Milk

Milk

Coin Icon375-1.000g

2.5% Large Milk

Large Milk

Coin Icon570-1.000g

3.74% Goat Milk

Goat Milk

Coin Icon675-1.125g

2.5% Large Goat Milk

Large Goat Milk

Coin Icon1.035-1.725g

2.5% Juice

Juice

Coin Icon675-1.125g

1.26% Wine

Wine

Coin Icon1.800-3.000g

1.26% Truffle

Truffle

Coin Icon1.875-3.125g

1.26% Truffle Oil

Truffle Oil

Coin Icon3.195-5.325g

2.5% Beer

Beer

Coin Icon600-1.000g

1.26% Pale Ale

Pale Ale

Coin Icon900-1.500g

2.5% Mead

Mead

Coin Icon600-1.000g

1.26% Cloth

Cloth

Coin Icon1.410-2.350g

2.5% Wool

Wool

Coin Icon1.020-1.700g

2.5% Duck Feather

Duck Feather

Coin Icon375-1.000g

2.5% Rabbit's Foot

Rabbit's Foot

Coin Icon1.695-2.825g

Cá và vật phẩm thu thập từ bãi biển

1.26% Salmon

Salmon

Coin Icon225-1.000g

1.26% Perch

Perch

Coin Icon165-1.000g

1.26% Sunfish

Sunfish

Coin Icon100-1.000g

1.26% Carp

Carp

Coin Icon100-1.000g

1.26% Halibut

Halibut

Coin Icon240-1.000g

1.26% Sardine

Sardine

Coin Icon120-1.000g

1.26% Bream

Bream

Coin Icon135-1.000g

1.26% Tuna

Tuna

Coin Icon300-1.000g

1.26% Red Snapper

Red Snapper

Coin Icon150-1.000g

1.26% Smallmouth Bass

Smallmouth Bass

Coin Icon150-1.000g

37.35% Pufferfish

Pufferfish

Coin Icon600-1.000g

1.26% Lingcod

Lingcod

Coin Icon360-1.000g

1.26% Tiger Trout

Tiger Trout

Coin Icon450-1.000g

1.26% Rainbow Trout

Rainbow Trout

Coin Icon195-1.000g

4.96% Largemouth Bass

Largemouth Bass

Coin Icon300-1.000g

1.26% Tilapia

Tilapia

Coin Icon225-1.000g

1.26% Dorado

Dorado

Coin Icon300-1.000g

1.26% Eel

Eel

Coin Icon255-1.000g

1.26% Pike

Pike

Coin Icon300-1.000g

1.26% Shad

Shad

Coin Icon180-1.000g

1.26% Albacore

Albacore

Coin Icon225-1.000g

1.26% Anchovy

Anchovy

Coin Icon100-1.000g

1.26% Bullhead

Bullhead

Coin Icon225-1.000g

1.26% Walleye

Walleye

Coin Icon315-1.000g

2.5% Woodskip

Woodskip

Coin Icon225-1.000g

3.74% Sturgeon

Sturgeon

Coin Icon600-1.000g

1.26% Catfish

Catfish

Coin Icon600-1.000g

1.26% Scorpion Carp

Scorpion Carp

Coin Icon450-1.000g

9.7% Sandfish

Sandfish

Coin Icon225-1.000g

1.26% Ghostfish

Ghostfish

Coin Icon135-1.000g

3.74% Sea Cucumber

Sea Cucumber

Coin Icon225-1.000g

1.26% Super Cucumber

Super Cucumber

Coin Icon750-1.250g

1.26% Octopus

Octopus

Coin Icon450-1.000g

1.26% Squid

Squid

Coin Icon240-1.000g

7.35% Lobster

Lobster

Coin Icon360-1.000g

1.26% Crayfish

Crayfish

Coin Icon225-1.000g

1.26% Crab

Crab

Coin Icon300-1.000g

1.26% Shrimp

Shrimp

Coin Icon180-1.000g

1.26% Snail

Snail

Coin Icon195-1.000g

1.26% Oyster

Oyster

Coin Icon120-1.000g

1.26% Mussel

Mussel

Coin Icon100-1.000g

1.26% Clam

Clam

Coin Icon150-1.000g

1.26% Cockle

Cockle

Coin Icon150-1.000g

1.26% Rainbow Shell

Rainbow Shell

Coin Icon1.800-3.000g

2.5% Nautilus Shell

Nautilus Shell

Coin Icon720-1.200g

1.26% Coral

Coral

Coin Icon240-1.000g

1.26% Sea Urchin

Sea Urchin

Coin Icon480-1.000g

Dụng cụ câu cá

1.26% Bait

Bait

Coin Icon100-1.000g

1.26% Spinner

Spinner

Coin Icon750-1.250g

1.26% Dressed Spinner

Dressed Spinner

Coin Icon1.500-2.500g

1.26% Treasure Hunter

Treasure Hunter

Coin Icon750-1.250g

1.26% Lead Bobber

Lead Bobber

Coin Icon450-1.000g

1.26% Cork Bobber

Cork Bobber

Coin Icon750-1.250g

1.26% Trap Bobber

Trap Bobber

Coin Icon600-1.000g

1.26% Magnet

Magnet

Coin Icon100-1.000g

4.96% Barbed Hook

Barbed Hook

Coin Icon1.500-2.500g

Chế tạo, chiến lợi phẩm

2.5% Sprinkler

Sprinkler

Coin Icon300-1.000g

3.74% Quality Sprinkler

Quality Sprinkler

Coin Icon1.350-2.250g

16.41% Battery Pack

Battery Pack

Coin Icon1.500-2.500g

2.5% Sap

Sap

Coin Icon100-1.000g

1.26% Pine Tar

Pine Tar

Coin Icon300-1.000g

1.26% Oak Resin

Oak Resin

Coin Icon450-1.000g

33.93% Slime

Slime

Coin Icon100-1.000g

34.8% Bug Meat

Bug Meat

Coin Icon100-1.000g

1.26% Bat Wing

Bat Wing

Coin Icon100-1.000g

1.26% Void Essence

Void Essence

Coin Icon150-1.000g

1.26% Solar Essence

Solar Essence

Coin Icon120-1.000g

1.26% Life Elixir

Life Elixir

Coin Icon1.500-2.500g

1.26% Oil of Garlic

Oil of Garlic

Coin Icon3.000-5.000g

2.5% Joja Cola

Joja Cola

Coin Icon100-1.000g

1.26% Bomb

Bomb

Coin Icon150-1.000g

2.5% Cherry Bomb

Cherry Bomb

Coin Icon150-1.000g

1.26% Mega Bomb

Mega Bomb

Coin Icon150-1.000g

2.5% Gold Ore

Gold Ore

Coin Icon100-1.000g

2.5% Iron Ore

Iron Ore

Coin Icon100-1.000g

2.5% Copper Ore

Copper Ore

Coin Icon100-1.000g

1.26% Copper Bar

Copper Bar

Coin Icon180-1.000g

1.26% Iron Bar

Iron Bar

Coin Icon360-1.000g

2.5% Iridium Ore

Iridium Ore

Coin Icon300-1.000g

1.26% Iridium Bar

Iridium Bar

Coin Icon3.000-5.000g

1.26% Refined Quartz

Refined Quartz

Coin Icon150-1.000g

2.5% Coal

Coal

Coin Icon100-1.000g

1.26% Clay

Clay

Coin Icon100-1.000g

2.5% Wood

Wood

Coin Icon100-1.000g

2.5% Stone

Stone

Coin Icon100-1.000g

1.26% Hardwood

Hardwood

Coin Icon100-1.000g

2.5% Fiber

Fiber

Coin Icon100-1.000g

13.11% Wood Fence

Wood Fence

Coin Icon100-1.000g

1.26% Stone Fence

Stone Fence

Coin Icon100-1.000g

1.26% Iron Fence

Iron Fence

Coin Icon100-1.000g

2.5% Hardwood Fence

Hardwood Fence

Coin Icon100-1.000g

1.26% Gate

Gate

Coin Icon100-1.000g

1.26% Wood Path

Wood Path

Coin Icon100-1.000g

1.26% Cobblestone Path

Cobblestone Path

Coin Icon100-1.000g

1.26% Gravel Path

Gravel Path

Coin Icon100-1.000g

1.26% Stepping Stone Path

Stepping Stone Path

Coin Icon100-1.000g

1.26% Crystal Path

Crystal Path

Coin Icon100-1.000g

1.26% Weathered Floor

Weathered Floor

Coin Icon100-1.000g

1.26% Straw Floor

Straw Floor

Coin Icon100-1.000g

3.74% Wood Floor

Wood Floor

Coin Icon100-1.000g

2.5% Crystal Floor

Crystal Floor

Coin Icon100-1.000g

Nội thất

Ghế

0.68% Pink Office Chair

Pink Office Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Purple Office Chair

Purple Office Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Green Office Stool

Green Office Stool

Coin Icon250-2.500g

0.68% Orange Office Stool

Orange Office Stool

Coin Icon250-2.500g

0.68% Blue Stool

Blue Stool

Coin Icon250-2.500g

0.68% Green Stool

Green Stool

Coin Icon250-2.500g

0.68% Birch Chair

Birch Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Oak Chair

Oak Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Walnut Chair

Walnut Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Mahogany Chair

Mahogany Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Winter Chair

Winter Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dining Chair (Yellow)

Dining Chair (Yellow)

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dining Chair (Red)

Dining Chair (Red)

Coin Icon250-2.500g

0.68% Blue Diner Chair

Blue Diner Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Red Diner Chair

Red Diner Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Breakfast Chair

Breakfast Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Cute Chair

Cute Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Country Chair

Country Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Groovy Chair

Groovy Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Green Plush Seat

Green Plush Seat

Coin Icon250-2.500g

0.68% Pink Plush Seat

Pink Plush Seat

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dark Throne

Dark Throne

Coin Icon250-2.500g

0.68% Stump Seat

Stump Seat

Coin Icon250-2.500g

0.68% King Chair

King Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Metal Chair

Metal Chair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Birch Bench

Birch Bench

Coin Icon250-2.500g

0.68% Oak Bench

Oak Bench

Coin Icon250-2.500g

0.68% Walnut Bench

Walnut Bench

Coin Icon250-2.500g

0.68% Mahogany Bench

Mahogany Bench

Coin Icon250-2.500g

0.68% Modern Bench

Modern Bench

Coin Icon250-2.500g

0.68% Blue Armchair

Blue Armchair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Brown Armchair

Brown Armchair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Green Armchair

Green Armchair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Red Armchair

Red Armchair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Yellow Armchair

Yellow Armchair

Coin Icon250-2.500g

0.68% Blue Couch

Blue Couch

Coin Icon250-2.500g

0.68% Brown Couch

Brown Couch

Coin Icon250-2.500g

0.68% Green Couch

Green Couch

Coin Icon250-2.500g

0.68% Red Couch

Red Couch

Coin Icon250-2.500g

0.68% Yellow Couch

Yellow Couch

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dark Couch

Dark Couch

Coin Icon250-2.500g

0.68% Wizard Couch

Wizard Couch

Coin Icon250-2.500g

0.68% Woodsy Couch

Woodsy Couch

Coin Icon250-2.500g

Bàn

0.68% Diviner Table

Diviner Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Sun Table

Sun Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Candy Table

Candy Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Moon Table

Moon Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dark Table

Dark Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Luau Table

Luau Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Puzzle Table

Puzzle Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Luxury Table

Luxury Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Neolithic Table

Neolithic Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Pub Table

Pub Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Birch Table

Birch Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Walnut Table

Walnut Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Oak Table

Oak Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Mahogany Table

Mahogany Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Modern Table

Modern Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Winter Table

Winter Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Birch Tea-Table

Birch Tea-Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Walnut Tea-Table

Walnut Tea-Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Oak Tea-Table

Oak Tea-Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Mahogany Tea-Table

Mahogany Tea-Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Modern Tea-Table

Modern Tea-Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Birch End Table

Birch End Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Oak End Table

Oak End Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Walnut End Table

Walnut End Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Mahogany End Table

Mahogany End Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Modern End Table

Modern End Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Winter End Table

Winter End Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Grandmother End Table

Grandmother End Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Stone Slab

Stone Slab

Coin Icon250-2.500g

0.68% Coffee Table

Coffee Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Mahogany Dining Table

Mahogany Dining Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Modern Dining Table

Modern Dining Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Festive Dining Table

Festive Dining Table

Coin Icon250-2.500g

0.68% Winter Dining Table

Winter Dining Table

Coin Icon250-2.500g

Khác

0.68% Birch Dresser

Birch Dresser

Coin Icon250-2.500g

0.68% Walnut Dresser

Walnut Dresser

Coin Icon250-2.500g

0.68% Oak Dresser

Oak Dresser

Coin Icon250-2.500g

0.68% Mahogany Dresser

Mahogany Dresser

Coin Icon250-2.500g

0.68% Box Lamp

Box Lamp

Coin Icon250-2.500g

0.68% Country Lamp

Country Lamp

Coin Icon250-2.500g

0.68% Classic Lamp

Classic Lamp

Coin Icon250-2.500g

0.68% Modern Lamp

Modern Lamp

Coin Icon250-2.500g

0.68% 96px

J. Cola Light

Coin Icon250-2.500g

0.68% Modern Bookcase

Modern Bookcase

Coin Icon250-2.500g

0.68% Artist Bookcase

Artist Bookcase

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dark Bookcase

Dark Bookcase

Coin Icon250-2.500g

0.68% Luxury Bookcase

Luxury Bookcase

Coin Icon250-2.500g

0.68% China Cabinet

China Cabinet

Coin Icon250-2.500g

Tranh và vật phẩm trang trí

0.68% Little Tree

Little Tree

Coin Icon250-2.500g

0.68% Blue City

Blue City

Coin Icon250-2.500g

0.68% Blueberries

Blueberries

Coin Icon250-2.500g

0.68% Sun 45

Sun 45

Coin Icon250-2.500g

0.68% Spires

Spires

Coin Icon250-2.500g

0.68% VGA Paradise

VGA Paradise

Coin Icon250-2.500g

0.68% Highway 89

Highway 89

Coin Icon250-2.500g

0.68% Kitemaster 95

Kitemaster 95

Coin Icon250-2.500g

0.68% Pathways

Pathways

Coin Icon250-2.500g

0.68% The Muzzamaroo

The Muzzamaroo

Coin Icon250-2.500g

0.68% Vanilla Villa

Vanilla Villa

Coin Icon250-2.500g

0.68% Primal Motion

Primal Motion

Coin Icon250-2.500g

0.68% Queen of the Gem Sea

Queen of the Gem Sea

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dancing Grass

Dancing Grass

Coin Icon250-2.500g

0.68% Needlepoint Flower

Needlepoint Flower

Coin Icon250-2.500g

0.68% Calico Falls

Calico Falls

Coin Icon250-2.500g

0.68% Skull Poster

Skull Poster

Coin Icon250-2.500g

0.68% Little Photos

Little Photos

Coin Icon250-2.500g

0.68% Wallflower Pal

Wallflower Pal

Coin Icon250-2.500g

0.68% Model Ship

Model Ship

Coin Icon250-2.500g

0.68% Globe

Globe

Coin Icon250-2.500g

0.68% Decorative Bowl

Decorative Bowl

Coin Icon250-2.500g

0.68% Ceramic Pillar

Ceramic Pillar

Coin Icon250-2.500g

0.68% Gold Pillar

Gold Pillar

Coin Icon250-2.500g

0.68% Totem Pole

Totem Pole

Coin Icon250-2.500g

0.68% Industrial Pipe

Industrial Pipe

Coin Icon250-2.500g

0.68% Red Rug

Red Rug

Coin Icon250-2.500g

0.68% Dark Rug

Dark Rug

Coin Icon250-2.500g

0.68% Patchwork Rug

Patchwork Rug

Coin Icon250-2.500g

0.68% Futan Bear

Futan Bear

Coin Icon250-2.500g

0.68% Small Crystal

Small Crystal

Coin Icon250-2.500g

0.68% Decorative Lantern

Decorative Lantern

Coin Icon250-2.500g

Cây trồng trang trí

0.68% House Plant

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 4

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 5

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 6

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 7

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 8

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 10

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 12

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 13

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 14

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% House Plant 15

House Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% Small Plant

Small Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% Table Plant

Table Plant

Coin Icon250-2.500g

0.68% Indoor Palm